Facultatea de Stiinte Economice

Programe de master

IMPORTANT PENTRU MASTERANZI

In functie de programul de master de la Facultatea de Stiinte Economice urmat, absolventii sunt admisi la stagiul de expert contabil in cadrul CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) sau la stagiul de auditor financiar in cadrul CAFR ( Camera Auditorilor Financiari din Romania) FARA EXAMEN. Absolventii ACPP sunt admisi la stagiu in CAFR fara examen si, totodata, le sunt echivalati doi ani de stagiu.

Management financiar public și privat

REDUCERE 10 % TAXA DE STUDII – AN 1 SI AN 2 (pentru absolventii programelor de licenta Universitatea Danubius)

Domeniul de studiu: Finanțe

Forma de învăţământ – cu frecvenţă (acreditat)

Durata studiilor – 4 semestre (2 ani)

Credite: 120

Număr de locuri: 75

ADMITERE 2018 - 2019

Programul de studii îşi propune să formeze specialişti capabili să identifice oportunităţile momentului economic, potenţialul de dezvoltare regional şi să participe la procesul decizional din perspectivă financiară la nivel public şi privat.

Citește mai departe

Managementul afacerilor în comerț și turism

REDUCERE 10% TAXA DE STUDII – AN 1 SI AN 2 (pentru absolventii programelor de licenta Universitatea Danubius)

Domeniul de studiu: Administrarea Afacerilor

Forma de învăţământ – cu frecvenţă (acreditat)

Durata studiilor – 4 semestre (2 ani)

Credite: 120

Număr de locuri: 50

ADMITERE 2018 - 2019

Programul va asigura un număr crescut de specialiști în domeniul Administrarea Afacerilor, a spiritului antreprenorial al resurselor umane în condițiile actuale când se impune ca fiecare afacere care se dezvoltă să ofere soluții optime de creștere a competivității în special în sfera comerțului și turismului.

Citește mai departe

Managementul afacerilor în comerț și turism cu predare în limba engleză

Domeniul de studiu: Administrarea Afacerilor

Forma de învăţământ – cu frecvenţă (acreditat)

Durata studiilor – 4 semestre (2 ani)

Credite: 120

Număr de locuri: 25

Programul va asigura un număr crescut de specialiști în domeniul Administrarea Afacerilor, a spiritului antreprenorial al resurselor umane în condițiile actuale când se impune ca fiecare afacere care se dezvoltă să ofere soluții optime de creștere a competivității în special în sfera comerțului și turismului.

Citește mai departe

Gestiunea financiară a afacerilor în spațiul european

REDUCERE 10 % TAXA DE STUDII – AN 1 SI AN 2 (pentru absolventii programelor de licenta Universitatea Danubius)

Domeniul de studiu: Finanțe

Forma de învăţământ – cu frecvenţă (acreditat)

Durata studiilor – 4 semestre (2 ani)

Credite: 120

Număr de locuri: 25

ADMITERE 2018 - 2019

Actualitatea şi importanţa programului de studiu este dată de locul şi rolul unei gestiuni riguroase, etice şi eficiente a fondurilor financiare în strategia de dezvoltare pe piaţa comună europeană a întreprinderilor.

Citește mai departe

Sus