Facultatea de Stiinte Economice

Prezentare

Facultatea de Ştiinţe Economice a fost autorizată să funcţioneze prin Hotărârea Guvernului României nr. 294 din 16 iunie 1997, fiind acreditată prin H.G.nr. 1609/2004. Raţiunea de a funcţiona, în cadrul Universităţii „Danubius" din Galaţi, a unei Facultăţi de Ştiinţe Economice, a fost impusă de nevoia de a pregăti specialişti în economie, care să determine pragmatic şi ideatic viaţa economică şi socială, prin profesionalism şi competenţă, să fructifice potenţialul local în vederea dezvoltării economice şi adaptării la cerinţele sporite ale pieţei reale şi ale absolvenţilor universităţilor din regiune.

Citește mai departe

Sus